VARDAcoaching&therapie

voor kleinschalige én deskundige psychologische hulpverlening

VARDAcoaching&therapie

voor kleinschalige én deskundige psychologische hulpverlening

Bent u op zoek naar een psycholoog in een kleinschalige praktijk voor psychologische hulp in Breda, dan bent u bij VARDAcoaching&therapie aan het juiste adres. U kunt bij ons terecht voor behandeling in de Basis-GGZ en voor een professioneel coachingstraject ter ondersteuning van uw professionele en persoonlijke ontwikkeling. Ook is het mogelijk supervisie voor opleiding of werk te volgen.

aanmelden-intake

Aanmelden en intake

Na aanmelding (telefonisch of via het aanmeldformulier op deze website) krijgt u binnen een week kennismakingsgesprek/intake. In dit gesprek wordt besproken waar u graag ondersteuning bij wenst en wat uw vragen zijn. Vervolgens kan het behandel-/coachingtraject binnen 1 week worden gestart. Wij werken niet met een wachtlijst.

Psychologische behandeling

Heeft u klachten als onzekerheid, somberheid, angst, machteloosheid, moeite met het hanteren van grenzen, stress, slecht slapen, beperkt worden door perfectionisme of verwerkingsproblemen na een belangrijke gebeurtenis dan kunt u voor behandeling bij VARDAcoaching terecht.
Lees meer...

Als de huisarts u doorstuurt omdat er een vermoeden is van psychische klachten beginnen we met een intakegesprek en een enkele vragenlijsten. Zo brengen wij uw klachten en problematiek in beeld, zodat uw weet wat er aan de hand is. Op basis hiervan stellen we met elkaar een behandelplan op en gaat de behandeling van start. In de behandeling kunnen zowel een Gz-psycholoog als een lichaamsgericht therapeut een rol hebben. Hierdoor sluit de behandeling altijd aan bij u als cliënt. De een vindt het namelijk wat makkelijker om te praten terwijl de ander het makkelijker vindt om zijn problemen oom ander manier te benaderen (ademhaling en ontspanning, mindfulness of emotioneel lichaamswerk).

psychologische-behandeling
coaching

Professionele coaching en supervisie

Professionele coaching is voor u interessant als u behoefte heeft om stil te staan bij essentiële vragen in uw werk.  Het lukt u niet om de ruimte en tijd die hiervoor gewenst en soms noodzakelijk is te organiseren. In een persoonlijk traject wordt deze ruimte gecreëerd en fungeren wij als sparringpartner en klankbord voor uw gedachtes, ideeën, vragen en onzekerheden.
Lees meer...

Professionele coaching is er op gericht om u in de gelegenheid te stellen zelf betekenis te creëren. Onze aanpak is daarmee vooral gericht op het zoeken naar uw eigen oplossingen en aan te sluiten bij uw kwaliteiten en aan te zetten tot gerichte actie. Het doel is een bewuster, gezonder en daarmee prettiger toekomstig functioneren in alle aspecten van uw persoon en werk. Bewust stilstaan bij vragen over (professionele) identiteit is een bron van inspiratie en verandering. Een gesprek met uw coach is het moment voor bezinning en verbinding van de diverse aspecten van uw leven. Professionals die behoefte hebben aan, of vanuit een opleiding of registratie verplicht zijn om supervisie te volgen kunnen bij VARDAcoaching terecht. Wij hebben ervaring in het geven van supervisie aan GZ-psychologen in opleiding, remedial teachers/intern begeleiders en aankomende professionals van sociaal-wetenschappelijk en agogische opleidingen en beroepen.

Vergoedingen en tarieven

Bij vermoeden van psychische problemen of een psychische stoornis zal uw huisarts u verwijzen naar de Basis GGZ voor een kortdurende behandeling (maximaal 12 sessies). Als er vervolgens na de intake bij VARDAcoaching een psychische stoornis wordt vastgesteld dan wordt de behandeling (deels) vergoed vanuit de basisverzekering.

Lees meer...

VARDAcoaching heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat u een (klein) deel van de kosten van de behandeling zelf zult moeten betalen. De meeste verzekeraars vergoeden tussen de 50 en 80% (of mogelijk 100% als er sprake is van een restitutiepolis). Na afloop van het totale behandeltraject (dus na de laatste behandelsessie) krijgt u van VARDAcoaching een totaalfactuur. Deze stuurt u, na betaling aan VARDAcoaching, naar uw verzekeraar, die vervolgens een deel van de kosten aan u terugbetaald. Houdt u er rekening mee dat het wettelijk vastgesteld eigen risico ook van toepassing is op de Basis-GGZ. 

vergoedingen