Kwaliteit

kwaliteit

Binnen VARDAcoaching&therapie streven we voortdurend naar optimale kwaliteit van onze dienstverlening. Wij zijn lid van beroepsverenigingen en/of geregistreerd in het BIG-register. We meten de resultaten van onze behandeling (ROM) en brengen bij elk traject de cliënttevredenheid (CQi) in kaart. Onze aanpak en werkwijze is beschreven in een (goedgekeurd) kwaliteitsstatuut. Een kopie van het Kwaliteitsstatuut is op aanvraag beschikbaar.

Klachten

Wij streven er naar om op zorgvuldige, vertrouwelijke en effectieve wijze klachten laagdrempelig af te handelen. We proberen oorzaken weg te nemen en indien nodig nemen we adequate maatregelen om herhaling te voorkomen. Dit alles met het oog op het verlenen van goede zorg en het optimaliseren van de kwaliteit van de dienstverlening. Als uitgangspunt geldt hierbij dat bij signalering van een potentiële klacht wordt getracht door bemiddeling te komen tot genoegdoening van de klager. Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg. Op verzoek kan een kopie van Klachtenreglement worden verkregen.