Tarieven en vergoedingen 2022

VARDAcoaching&therapie start in alle gevallen met een kennismakingsgesprek van ongeveer 30 minuten. Voor dit gesprek worden géén kosten in rekening gebracht. Als je een verwijzing van de huisarts hebt dan kan (een deel van) de behandeling door je zorgverzekeraar worden vergoed. Vanaf 1 januari 2022 gaat de vergoeding via het Zorgprestatiemodel.

Zorgprestatiemodel

In het zorgprestatiemodel is afgesproken hoe VARDAcoaching&therapie jouw behandeling in rekening moet brengen. Het zorgprestatiemodel gaat niet over wélke zorg je krijgt of hoe je die krijgt. In het zorgprestatiemodel heten de gesprekken die je bij VARDAcoaching&therapie hebt 'zorgprestaties'. Wanneer je met een behandeling begint is niet altijd duidelijk hoeveel gesprekken er precies nodig zijn. Daarom is niet altijd bekend hoeveel de totale behandeling gaat kosten. Samen met je behandelaar let je er op dat een behandeling nooit langer duurt dan noodzakelijk.

Wij hebben (overwegend) 2 soorten zorgprestaties, 'diagnostiek' en 'behandeling'. Onderstaand tarief is gebaseerd op 95% van het NZA-tarief. Voor no show (je bent zonder bericht niet op de afspraak aanwezig) gelden onderstaande afspraken.

CO 0432 diagnostiek gz-psycholoog per sessie van 45-60 minuten  € 135,20
CO 0497 behandeling gz-psycholoog per sessie van 45-60 minuten  € 114,95
no show binnen 24 uur 100% van het geldende tarief
no show tussen 24 en 48 uur 50% van het geldende tarief

Op de rekening die je (twee)maandelijks van ons ontvangt staat duidelijk aangegeven welke zorgprestaties je hebt gehad.  Deze rekening stuur je na betaling aan VARDAcoaching&therapie door naar je zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar betaalt je vervolgens (een deel van) de kosten terug. Er zijn veel zorgverzekeraars die allemaal verschillende vergoedingen hanteren. Wij adviseren je om over de hoogte van jouw exacte vergoeding contact op te nemen met je zorgverzekeraar. Eventuele gegevens die je hierbij van VARDAcoaching&therapie nodig hebt zijn terug te vinden op de contactpagina van deze website. De meeste zorgverzekeraars geven ook op hun websites aan welke zorg in welke mate wordt vergoed.

Dus wil je weten wat jouw behandeling bij VARDAcoaching&therapie (ongeveer) gaat kosten informeer bij je zorgverzekeraar naar je vergoeding!

Naast de zorg die wordt geleverd via het zorgprestatiemodel bieden wij ook particuliere behandeling, supervisie of persoonlijke coaching aan. Voor no show (je bent zonder bericht niet op de afspraak aanwezig) gelden de volgende afspraken.

Tarieven voor overige diensten 2022

particuliere behandeling per sessie van 60 minuten € 100,00
supervisie in het kader van werk of opleiding per sessie van 60 minuten € 110,00
persoonlijke coaching per sessie van 60 minuten € 130,00 excl. btw
no show binnen 24 uur 100% van het afgesproken tarief
no show tussen 24 en 48 uur 50% van het afgesproken tarief