Kwaliteit

kwaliteit

Binnen VARDAcoaching&therapie streven we voortdurend naar optimale kwaliteit van onze dienstverlening. Wij zijn lid van beroepsverenigingen en/of geregistreerd in het BIG-register. We meten de resultaten van onze behandeling (ROM) en brengen bij elk traject de cliënttevredenheid (CQi) in kaart. Onze aanpak en werkwijze is beschreven in een (goedgekeurd) kwaliteitsstatuut. Een kopie van het Kwaliteitsstatuut is op aanvraag beschikbaar.

Cliënten zijn zeer tevreden over het behandeltraject bij onze praktijk. Zij waarderen onze aanpak, werkwijze en resultaat met een 8.5! Daar zijn wij bijzonder trots op. We werken er elke dag aan om deze tevredenheid te behouden en waar mogelijk nog verder te vergroten.

Klachten en Privacy

Wij streven er naar om op zorgvuldige, vertrouwelijke en effectieve wijze klachten laagdrempelig af te handelen. We gaan met elkaar in gesprek en proberen oorzaken weg te nemen. Als het nodig is nemen we adequate maatregelen om herhaling te voorkomen. Dit alles met het oog op het verlenen van goede zorg en het optimaliseren van de kwaliteit van de dienstverlening. Als uitgangspunt geldt hierbij dat bij signalering van een potentiële klacht wordt getracht door bemiddeling te komen tot genoegdoening van de klager. Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg. Op verzoek kan een kopie van Klachtenreglement worden verkregen.

Wij vinden het belangrijk uiterst zorgvuldig met je privacy om te gaan! Wij hebben een privacyverklaring opgesteld waarin staat beschreven hoe wij jouw (dossier-)gegevens bewerken en bewaren, welke rechten je hebt en hoe wij omgaan met geheimhouding. Op verzoek is een kopie van de privacyverklaring op te vragen.