Tarieven en vergoedingen 2024

VARDAcoaching&therapie start in alle gevallen met een kennismakingsgesprek van ongeveer 30 minuten. Voor dit gesprek worden géén kosten in rekening gebracht. Als je een verwijzing van de huisarts hebt dan kan (een deel van) de behandeling door je zorgverzekeraar worden vergoed. Vanaf 1 januari 2022 gaat de vergoeding via het Zorgprestatiemodel.

Zorgprestatiemodel - tarieven

In het zorgprestatiemodel is afgesproken hoe VARDAcoaching&therapie jouw behandeling in rekening moet brengen. Het zorgprestatiemodel gaat niet over wélke zorg je krijgt of hoe je die krijgt. In het zorgprestatiemodel heten de gesprekken die je bij VARDAcoaching&therapie hebt 'zorgprestaties'. Wanneer je met een behandeling begint is niet altijd duidelijk hoeveel gesprekken er precies nodig zijn. Daarom is niet altijd bekend hoeveel de totale behandeling gaat kosten. Samen met je behandelaar let je er op dat een behandeling nooit langer duurt dan écht noodzakelijk.

Wij hebben (overwegend) 2 soorten zorgprestaties, 'diagnostiek' en 'behandeling'. Dit betekent dat de tijd die nodig is voor voorbereiding van een consult, het schrijven van het behandelplan, diagnostiekverslag of verslaglegging van een consult niet apart in rekening wordt gebracht. Onze tarieven zijn 95% van het NZA-tarief (Nederlandse Zorg Autoriteit). In het uurtarief ziet een opslag voor zogenaamde indirecte tijd. Dit is inbegrepen in het uurtarief. De NZA tarieven zijn openbaar en te vinden op https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_752102_22/

Tarieven VARDAcoaching&therapie 2024

CO 0432 diagnostiek

CO 0562 diagnostiek

per sessie van 45 minuten

per sessie van 60 minuten

€ 151,72

€ 174,27

CO 0497 behandeling

CO 0627 behandeling

per sessie van 45 minuten

per sessie van 60 minuten

€ 129,10

€ 153,39

no show binnen 24 uur 100% van het geldende tarief
no show tussen 24 en 48 uur 50% van het geldende tarief

Op de rekening die je (twee)maandelijks van ons ontvangt staat duidelijk aangegeven welke zorgprestaties je hebt gehad. Deze rekening stuur je ná betaling aan VARDAcoaching&therapie door naar je zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar betaalt je vervolgens (een deel van) de kosten terug. Er zijn veel zorgverzekeraars die allemaal verschillende vergoedingen hanteren. Wij adviseren je om over de hoogte van jouw exacte vergoeding contact op te nemen met je zorgverzekeraar. Eventuele gegevens die je hierbij van VARDAcoaching&therapie nodig hebt zijn terug te vinden op de contactpagina van deze website. De meeste zorgverzekeraars geven ook op hun websites aan welke zorg in welke mate wordt vergoed.

Dus wil je weten wat jouw behandeling bij VARDAcoaching&therapie (ongeveer) gaat kosten informeer bij je zorgverzekeraar naar je vergoeding!

Disclaimer

Ziektekosten verzekeringen en individuele polissen hebben een zeer grote mate van verscheidenheid. Vanuit de kennis die we hebben zullen we je zo goed mogelijk voorlichten. VARDAcoaching is echter niet aansprakelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van deze informatie

Naast de zorg die wordt geleverd via het zorgprestatiemodel bieden wij ook particuliere behandeling, supervisie of persoonlijke coaching aan.

Overige diensten - tarieven

particuliere behandeling per sessie van 60 minuten (incl. verslaglegging) € 120,00
supervisie in het kader van werk of opleiding per sessie van 60 minuten € 115,00
persoonlijke coaching per sessie van 60 minuten € 140,00 excl. btw
no show binnen 24 uur 100% van het afgesproken tarief
no show tussen 24 en 48 uur 50% van het afgesproken tarief