Over ons

Birgit Turkenburg

Bewegingswetenschapper, coach en lichaamsgericht therapeut (geregistreerd seniorlid van NVPMT en FVB) en Novet kandidaat gecertificeerde EFT behandelaar. Voor meer informatie over deze vakverenigingen klik op de link www.novet.nl en www.vaktherapie.nl.

Ik heb een jarenlange ervaring in het persoonlijk coachen/begeleiden van mensen. Vanuit deze rol ben ik vertrouwd met persoonlijke groeiprocessen. Het aangrijpingspunt is voor mij de gewaarwording van het hier en nu. Door expliciet stil te staan bij hoe mensen hun lichaam ervaren start ik bij de basis van verandering, namelijk ervaren van datgene wat er is. Ik maak hierbij gebruik van diverse lichaamsgeoriënteerde methoden. Van functionele oefeningen (ademhaling en ontspanning) naar oefeningen waarbij het beleven meer op de voorgrond staat tot oefeningen gericht op het verwerken van innerlijke conflicten. Ik heb veel ervaring met aikido, meditatie, hardlopen en andere vormen waarbij bewegen en lichamelijkheid een rol spelen. Mijn studies bewegingswetenschappen, integratief bewegingspsychotherapie en recentelijk EFT (Emotional Freedom Techniques uit de Energetische Psychologie) hebben er toe bijgedragen dat alle tot mijn beschikking staande methoden en technieken zijn voorzien van een stevig fundament.

Mario Schuurbiers

Pedagoog, Gz-psycholoog (geregistreerd in het BIG-register onder nummer 79052550525), EMDR therapeut, oplossingsgericht coach, functionaris Wet zorg en dwang, supervisor voor Gz en OG-opleiding en het SKJ

Mijn studiecarrière ben ik begonnen aan de academie voor lichamelijke opvoeding. Dit bleek een goede basis voor verdere universitaire opleidingen, als pedagogische wetenschappen, gezondheidszorgpsychologie en bewegingspsychotherapie. Inmiddels heb ik ruim 25 jaar professionele werkervaring in diverse branches. Zo heb ik in de gezondheidszorg gewerkt, bij de overheid en in de profit sector. Zowel uitvoerende, coördinerende en leidinggevende taken hebben tot mijn takenpakket behoord. De rode draad in al mijn opleidingen en werkervaringen is de individuele ontwikkeling van mens in relatie tot de werkorganisatie. De mogelijkheden van ieder mens tot verandering vormen mijn drijfveer om mijn ervaringen en kwaliteiten in te zetten om mensen binnen VARDAcoaching&therapie op weg te helpen. Mijn aanpak kenmerkt zich enerzijds door een respectvolle benadering gericht op eigen verantwoordelijkheid, onderliggende (beperkende) patronen en anderzijds concrete actie en oplossingen. Daarnaast heb ik een veelheid aan middelen tot mijn beschikking die ingezet kunnen worden om vragen/kwesties te verduidelijken.